De andere zijde van Cameron Highlands…

Cameron Highlands met zijn grasgroene golvende tapijten theeplantages lijkt een paradijs op aarde. De diepgroene theestruiken tekenen zich fotografisch af tegen de hellingen van het heuvellandschap. Wie gek is op landschapsfotografie kan zijn pret niet op of toch niet helemaal. Het zeer vruchtbare klimaat van Cameron Highlands heeft helaas ook een minder gunstige evolutie op gang gebracht. In de wijde omgeving van de theeplantages zijn zover het oog reiken kan tuinbouwserres neergepoot. Naast het kweken van bloemen worden vooral aardbeien geteeld, waarbij het gros ervan wordt geëxporteerd. De lucratieve handel zorgt ervoor dat zowat elke vierkante meter grond bedekt is met plastic. Wat ooit een groen landschap van regenwoud was, heeft plaats gemaakt voor een zee van witte plastic daken.  

Afval, meststoffen en pesticiden nemen met de jaren toe en worden als één van de voornaamste redenen gezien voor de zeer vervuilde rivieren in de wijde omgeving. Ondanks een opgestelde lijst van (verboden) bestrijdingsmiddelen is en blijft de vervuiling van het grondwater en de rivieren zorgwekkend. Recente metingen hebben aangetoond dat van de 123 rivieren in de regio Cameron Highlands  slechts 8 de aanvaardbare normen van de waterkwaliteitsindex behalen. Winstbejag primeert hier, net als op zovele plaatsen in de wereld, boven milieuzorg. Willen we paal en perk stellen aan de wijze waarop we onze planeet verkwanselen, dan zullen we eendrachtig ons economisch denkpatroon moeten wijzigen. De klimaatspijbelaars hebben alvast de neuzen in de juiste richting gezet. Nu maar hopen dat de beleidsmensen ook eens werk maken van hun schromelijk tekort om te ijveren voor een leefbare wereld.