Het katholicisme, dekmantel voor oeroude tradities…

Als er één iets is dat niet went aan Indonesië dan is het de kakofonie van imams die via luidsprekers van de moskeeën gelovigen oproepen tot gebed en al helemaal niet om vier uur in de ochtend. Alleen daarvoor ben ik blij in Flores te vertoeven waar ruim 85% van de ruim 2 miljoen inwoners katholiek zijn. Flores is één van de weinige Indonesische eilanden waar het katholicisme de overhand haalt op de islam.

Ondanks die overheersende katholieke devotie spelen animistische geloofselementen nog een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Zo geloven ze dat de natuur en door de mens gemaakte voorwerpen bezield kunnen zijn. Ook heerst er een sterk geloof in de geesten van overleden voorouders. Ze zijn er van overtuigd dat de overledenen invloed uitoefenen op het aardse bestaan. Dat is ook meteen de reden waarom de ziel van een overledene met veel zorg wordt omgeven. Meer nog, de blijvende aanwezigheid van de voorouders is ook in heel wat dorpjes zichtbaar. Zo zie ik heel vaak parasolachtige palen. Eerst dacht ik dat het een soort beschutting was tegen de felle zon, maar na mijn kennismaking met het traditionele dorpje Bena blijken het ngadha’s te zijn.

Ngadha’s zijn antropomorfe parapluvormige palen die de mannelijke voorouder belichamen. Er is ook een vrouwelijke variant in de vorm van een kleine hut met een rieten dak, een miniatuurversie van de traditionele huizen. Met de regelmaat van de klok worden ceremonies en rituelen uitgevoerd. Hierbij worden vooral varkens en waterbuffels ritueel geslacht en geofferd. Na afloop worden de varkenskaken en hoorns van waterbuffels als een decoratief element aan de buitenkant van de woning bevestigd. Tradities worden in Flores nog hoog in het vaandel gedragen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *