De klok tikt…

Op China na, is India met ei zo na 1,4 miljard inwoners het meest bevolkte land ter wereld. Met een oppervlakte dat 107 keer groter is dan België heeft India te kampen met heel wat problemen. De grootste uitdaging waar het land mee geconfronteerd wordt, is het oplossen van de grootste en meest ernstige watercrisis uit zijn geschiedenis.

Na twee opeenvolgende jaren van relatief zwakke moessons, worden ruim 330 miljoen mensen of bijna een kwart van de bevolking getroffen door een ernstige droogte. Daarenboven worstelt zowat de helft van het land met droogte-achtige gebieden. Volgens een recent rapport uitgebracht door het CWMI (Composite Water Management Index) zullen in de zeer nabije toekomst maar liefst 21 grote steden waaronder Delhi, Bengalore, Chennai, … een historisch lage grondwaterstand bereiken. Deze situatie zal onvermijdelijk een grote invloed hebben op het leven van meer dan 100 miljoen mensen.

De waterschaarste in India is te wijten aan zowel natuurlijke, als door de mens veroorzaakte oorzaken. Zo is er een totaal gebrek aan overheidsplanning en draagt ook de toegenomen afvalberg door mens en industrie bij tot de watercrisis. Verwacht wordt dat de waterschaarste in India alleen maar zal toenemen aangezien tegen 2050 de bevolking zal groeien tot 1,6 miljard mensen. Wereldwijd zal waterschaarste in de toekomst een belangrijke oorzaak vormen van nationaal politieke conflicten en volgens prognoses zal dat in India niet anders zijn. 

De overheid is zich wel degelijk bewust van het probleem en de regering van premier Modi heeft recent nog zijn verkiezingsbelofte herhaald om tegen 2024 leidingwater aan elk landelijk huis te leveren. Sceptici vrezen evenwel dat net als in vele andere delen van de wereld een soort ‘klimaat-apartheid’ zal ontstaan waar alleen de rijken zich basismiddelen zullen kunnen veroorloven in geval van fatale droogte, hongersnood en hittegolven.

Wat er ook van zij, de regering staat voor een niet te onderschatten uitdaging. Tot op heden heeft slechts 33% van het land toegang tot traditionele sanitaire voorzieningen. Geschat wordt dat 75 % van de huishoudens geen drinkwater op locatie hebben en ongeveer 80% van de landelijke huishoudens geen toegang hebben tot leidingwater. De bestaande waterbronnen zijn sterk verontreinigd en men vermoedt dat één vijfde van alle ziekten verband houdt met vervuild water. Ook het overmatig gebruik van grondwater voor irrigatie in de landbouw baart de overheid grote zorgen. India verbruikt ongeveer 80% van het water voor agrarische doeleinden. Een andere uitdaging is het stoppen van lekkage van leidingwater in stedelijke gebieden. Naar schatting gaat ongeveer 40% van het leidingwater in India verloren door lekkage.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat een persoon dagelijks ongeveer 25 liter water nodig heeft om aan zijn/haar basishygiëne en voedselbehoeften te voldoen. India ligt evenwel ver verwijderd van dit vooropgesteld cijfer. Strikt genomen zou deze doelstelling wel gehaald kunnen worden. Rekenkundig gezien is er in India nog steeds een wateroverschot en ontvangt het jaarlijks voldoende regenval om aan de behoeften van 1,4 miljard mensen te voldoen. Volgens berekeningen heeft India maximaal 3.000 miljard kubieke meter water per jaar nodig, terwijl het 4.000 miljard kubieke meter regen ontvangt. Het schoentje wringt vooral in de geringe opvang van die jaarlijkse neerslag. Slechts 8% van het water wordt opgevangen. Ook het hergebruiken van huishoudelijk afvalwater is een pijnpunt.

Nu al staan dagelijks honderdduizenden mensen elke dag in de rij om hun potten te vullen bij watertankers van de overheid. Deze drie jonge kinderen op de foto maken daar geen deel van uit. Zij hebben geen andere keuze dan elke dag opnieuw water te halen uit beekjes en vijvers. Ik kwam ze in de vroeg ochtend tegen toen ik doorheen het gebergte fietste. Hoever ze hadden moeten stappen om water te vinden, is me onbekend. Maar één ding is zeker, zij maken deel uit van de naar schatting 160 miljoen mensen in India die geen toegang hebben tot veilig drinkwater. De klok tikt in India en het is dan ook twijfelachtig of de regering de race tegen de tijd zal winnen…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *