Goeie voornemens teruggeschroefd…

De overgang van oud naar nieuw wordt door veel mensen aangegrepen om goede voornemens de wereld in te sturen. Ook de Indiase regering onder leiding van premier Modi deed dat, al werden die iets vroeger kenbaar gemaakt. De herdenking van de 150ste verjaardag op 2 oktober 2019 van de politicus en voorvechter van de onafhankelijkheid, Mahatma Gandhi, was voor premier Modi het aangewezen moment om zijn goeie intenties kenbaar te maken. Op die bewuste dag kondigde hij aan dat India tegen 2022 volledig vrij zou zijn van kunststoffen voor eenmalig gebruik. Concreet wil het land alle vormen van plastic zakken en plastic producten die slechts één keer worden gebruikt volledig uitbannen.

De beslissing komt niet echt als een verrassing en ligt min of meer in de lijn van de koers die al tijdje wordt gevoerd in de strijd tegen de klimaatverandering. Reeds in 2015 heeft het land toegezegd om de hoeveelheid koolstofdioxide die het produceert met 35% te verminderen en tegen 2030 wil het 40% van zijn elektriciteit halen uit hernieuwbare bronnen. In feite is India al jaren bezig om een meer groener imago uit te bouwen of toch bepaalde delen van dit gigantisch land. De staat Sikkim verbood reeds 22 jaar geleden (in 1998!) elk gebruik van plastic zakken. Omdat de regio omsloten wordt door de Himalaya bieden de berghellingen weinig ruimte voor afvalstortplaatsen. De beslissing kwam er nadat zware regenval had geleid tot verschillende grote aardverschuivingen. Experts wezen met een beschuldigende vinger naar het plastic afval dat gedeeltelijk zorgde voor een blokkade van het afgevoerde regenwater. Het verbod werd vrij goed opgevolgd, mede door grote voorlichtingscampagnes en diverse handhavingsmaatregelen.

De massaproductie van plastic begon in de jaren 1950. Men schat dat er de afgelopen 70 jaar meer dan 8,3 miljard ton plastic werd geproduceerd. Daarvan werd er jaarlijks zo’n 8 miljoen ton in de oceaan gedumpt. Eén van de grote boosdoeners is het plastic vervaardigd voor eenmalig gebruik. India (die zelf jaarlijks ruim 22 miljoen ton aan kunststofproducten vervaardigd) wil het voortouw nemen om het tij te doen keren en heeft dan ook een totaal verbod aangekondigd. Een haalbare kaart, mede omdat er voldoende papieren alternatieven zijn die daarenboven biologisch afbreekbaar zijn.

Wie rondreist in India zal merken dat het vijf voor twaalf is. Je kan geen straat in- of uitrijden of je wordt met je neus op de feiten gedrukt. Haast overal zie je onofficiële stortplaatsen, soms verspreidt over een hectare. Het ligt er bezaaid met afgedankte plastic bekers, plastic zakken, wikkels, verpakkingsmateriaal en ander afval van ons dagelijks leven. India produceert dagelijks bijna 30.000 ton plastic voor eenmalig gebruik. Daarvan wordt op termijn slechts 2/3den ingezameld en gerecycleerd. Het niet-ingezamelde plastic afval komt uiteindelijk in de natuurlijke omgeving terecht, met alle gevolgen van dien. Het gewijzigde consumptiegedrag ligt voor een stuk aan de basis van ons afvalprobleem. Naast het plastic dat we consumeren via de traditionele detailhandel, draagt ook de populariteit van Apps voor online detailhandel en voedselbezorging bij aan de toename van plastic afval.

Goede voornemens zijn echter waardeloos als men de daad niet effectief bij het woord voegt. Het aankondigen van een verbod op wegwerpplastic om het groeiend afvalprobleem aan te pakken is niet voldoende. Het verbod moet gereguleerd worden, strikt worden gehandhaafd en gecontroleerd. Daar wringt echter het schoentje. Precies omdat de kunststofindustrie 4 miljoen mensen tewerk stelt, bevindt de Indiase regering zich tussen hamer en aambeeld. Met de talmende economische groei en een historische werkloosheid voelt premier Modi en zijn gevolg er weinig veel voor om hun eisen ook daadwerkelijk op te leggen. Als gevolg hiervan blijft de productie en het gebruik van plastic in grote hoeveelheden bestaan en blijft India de vierde grootste producent van plastic afval ter wereld. Onlangs heeft de regering zijn voornemen grondig aangepast. Uit vrees om bedrijven te hard te raken heeft de regering een zware toegeving gedaan. Het verbod werd gereduceerd tot een ontmoediging van het gebruik van plastic op vrijwillige basis.

India laat hiermee een gemiste kans liggen. Laat ons hopen dat het land de andere vooropgestelde doelen in zijn strijd tegen de klimaatsveranderingen wel bereikt. In ieder geval heeft India nog een lange, zeer lange weg af te leggen. We kunnen alleen maar hopen dat de regering de industrie ondersteunt in het zoeken naar alternatieven om het afvalprobleem een halt toe te roepen zodat de mooie voornemens ook daadwerkelijk in vervulling kunnen gaan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *