Delft

Neen, dit is geen foute foto en evenmin ben ik onderweg naar huis. Deze foto werd wel degelijk in Sri Lanka genomen, meer bepaald in het uiterste noorden van het land. In feite is Delft een eilandje dat deel uitmaakt van het schiereiland Jaffna. Deze stad is net als de rest van het noorden en de oostkust jarenlang het strijdtoneel geweest van een bloedige burgeroorlog. Pas in 2009, met de ondertekening van het vredesverdrag, keerde een deel van de gevluchte bevolking terug en begonnen ze aan de wederopbouw.

De oorlog heeft niet alleen op menselijk vlak diepe wonden nagelaten, ook op economisch en toeristisch vlak was de schade aanzienlijk. Achtergelaten landmijnen en ongeëxplodeerde granaten zorgden er immers voor dat hele delen van het schiereiland verboden terrein waren. Het is pas de laatste jaren dat het gebied toegankelijk werd gemaakt. Toeristen vinden stilaan de weg naar het verre noorden, al is het dan eerder op schoorvoetende kousenvoetjes. Het verst gelegen eilandje Delft wordt dan ook maar eerder sporadisch bezocht. Je moet er ook wat voor over hebben: een hobbelige weg van 38 km vanuit Jaffna en een oversteek per ferry van omgerekend een uur.

Toen de Nederlanders rond 1658 de macht van de Portugezen in het noorden overnamen kregen de voornaamste eilanden voor de kust de namen van Nederlandse steden. Het eiland Delft mag dan wel een koloniaal verleden hebben, veel is er niet van intact gebleven.  Ik laveer met mijn fiets tussen de ruïnes van een Nederlandse fort, een ziekenhuis, een stalplaats voor paarden en eeuwenoude bomen, zoals de reuzengrote baobab. De paarden werden door de Portugezen achtergelaten en vormen nu een beetje het uithangbord van het eiland. De bewoners zelf leven er op het ritme van de zee. Visvangst is zowat de voornaamste economische inkomstenbron. Ze leiden een weinig benijdenswaardig bestaan te midden van een verzengend en kurkdroog eiland. Het opvallend en rood geschilderd postkantoortje mag dan misschien wel wat nostalgisch aanvoelen of de bewoners hiervan wakker liggen, is uiterst twijfelachtig…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *