Het poppentheater van Toraja…

Ze lijken zo weggelopen uit één of ander poppentheater om heel even een andere rol te vervullen. Stiekem en ondeugend hebben ze zich een menselijke gedaante aangenomen om ongezien het toneel te verlaten en andere oorden op te zoeken, om een laatste reis aan te vatten. De reis eindigt waar het leven ophoudt, waar ze voor altijd de vereenzelviging worden van een geliefde, van een ouder, een zoon, een dochter, een kind. Het is niet hun lot, maar een wilsbeschikking, een laatste wens.

Het is niet voor iedereen weggelegd, voor eeuwig kunnen uitkijken over de grasgroene rijstvelden tegen een achtergrond van beboste heuvels. Je een plaatsje verschaffen op de eretribune, hoog tegen de rotswand. Sociale status is allesbepalend in het leven, zowel voor als na de dood. In Sulawesi komt dit eens te meer tot uitdrukking in de Tau-Tau poppen. Ze lijken levensecht, maar hebben een statische houding aangenomen. Hun leven is herleid tot een momentopname, een zelfportret gesculpteerd in het zachtste hout. Met engelengeduld en oog voor detail komen de poppen tot leven met slechts één doel: nimmer vergeten te worden.

Ze dwingen op één of andere manier respect af, al heeft dat misschien meer te maken met de manier hoe je ze aankijkt. Je moet het hoofd namelijk diep in de nek leggen om een blik te werpen op hun aparte verschijning. Ze stralen iets koninklijk uit, al heeft dat misschien meer te maken met hun plaats op het balkon, hoog hangend tegen de rotswand. Hun naam heeft daarenboven iets contradictorisch, alsof ze je ook na hun dood nog op het verkeerde been willen zetten.  ‘Tau’ betekent mens, maar ‘Tau Tau’ betekent pop of niet menselijk. Misschien precies daarom dat ze getooid zijn in hun lievelingskleren en ze hun geliefde sieraden dragen. Ze hebben voor eeuwig een vaste plaats ingenomen en kijken genietbaar toe hoe een defilé van toeristen hen dagelijks een blik toewerpt. Ze genieten nog heel even van de belangstelling, van het gedigitaliseerd vereeuwigd worden. Het draagt allemaal bij tot het uiteindelijke doel en de ultieme wens van eenieder op aarde: blijvend herinnerd te worden…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *