Tropisch regenwoud bedreigd…

Ik heb het niet zo voor selfies, maar omwille van de setting past dit beeld wonderwel bij het verhaal achter de foto. Deze foto is namelijk genomen op het op één na hoogste punt in de regio Cameron Highlands, met name Gunung Brinchang. Op 2032 meter hoogte ligt hier een betoverend bergwoud, Mossy Forest. Het bladerdak is haast ondoordringbaar en zorgt ervoor dat het felle zonlicht nauwelijks kan infiltreren. De boomkronen zorgen daarenboven ook voor een constante temperatuur en luchtvochtigheid. De magie van de plek wordt in de hand gewerkt door mistslierten die de top van de berg schaakmat zetten. Alle factoren samen zorgen ervoor dat het mos weelderig zijn plek opeist op de boomstammen. Ook de fauna en flora tiert hier welig.

Heel even zag het er niet zo positief uit voor de vele regenwouden die Maleisië rijk is. Door de alsmaar toenemende vraag naar palmolie was ontbossing een logisch gevolg. In een hels tempo werden palmolieplantages aangelegd. Dat deze menselijke ingreep ook zware gevolgen had op de biodiversiteit van de natuur werd omwille van economische belangen van tafel geveegd. De voorbije jaren zijn sommige diersoorten, waaronder de oerang-oetangs, door het verdwijnen van hun habitat met uitsterven bedreigd. De Maleisische overheid liet het gelukkig niet zover komen. De door de palmindustrie geviseerde gebieden werden uitgeroepen tot natuurreservaat.

De industrie bleef echter niet bij de pakken zitten en zocht inmiddels nieuwe plaatsen, ondermeer in Afrika. Mede door de vrij wankele politieke eenheid in dit continent is de kans groot dat de industrie hier wel zijn slag zal thuishalen. Het tij kan alleen gekeerd worden als er olie op een meer duurzame manier kan geproduceerd worden. Ook het beperken van palmolie in producten die geen voedsel zijn, zoals zeep, make-up en biobrandstof zou al een stap in de goeie richting zijn. Dat het vijf voor twaalf is, bewijzen deze laatste cijfers. De voorbije jaren verdween er wereldwijd 13 miljoen hectare bos. Omgerekend komt dit neer op een oppervlakte van zesendertig voetbalvelden per minuut! De toekomst van onze groene longen ziet er allesbehalve rooskleurig uit.