Een lucky shot…

Deze foto is zo’n typisch voorbeeld van een lucky shot: onverwacht, niet geënsceneerd, maar toch met een zekere gelaagdheid. Een foto die een zekere vrolijkheid uitstraalt, iets ondeugends. Een foto met meerdere verhaallijnen, die meerdere emoties oproept. Een foto die blijft hangen en je dag meteen kleur geeft.

Het was nog vroeg in de ochtend. Ik had speciaal mijn wekker gezet om het ochtendlicht te digitaliseren. Het ontwaken van de morgen in al zijn broosheid. De setting leende zich uitstekend: een verlaten strand, een dobberend bootje, een verdwaalde kokosnoot. Dit alles tegen een achtergrond van een opklimmende, schoorvoetende zon aan de horizon. Wat kan een mens nog meer wensen?

In de verte zag ik bewegende schimmen. Ze waren te veraf om mij te vergewissen van geslacht of leeftijd. In tegenlicht vormden ze silhouetten die perfect pasten en één geheel vormden met de rest van het decor. Naarmate de afstand tussen mij en de voortschrijdende groep kleiner werd, nam het rumoer ook toe. Ze versnelden hun tred en vertraagden pas wanneer ze bijna tegen mijn camera waren aangelopen. ‘Mister, mister, … Picture, picture,…’ , riepen ze haast in koor. Het resultaat is een momentopname van een onverwachte ontmoeting tussen een reiziger en een groepje jongens, slenterend op het strand op weg naar nergens…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *