Onderwijs volgen, niet altijd vanzelfsprekend…

Waar bij ons de zomervakantie net halverwege is, zitten de jongeren hier in Indonesië al opnieuw op de schoolbanken. Als ik ’s morgens vroeg op pad ben, zie ik ze haast in processie richting de school begeven. Ze vallen niet alleen op door hun aantal, maar evenzo door hun uniform. Afhankelijk van stad tot stad, van dorp tot dorp en van school tot school varieert de outfit, niet zozeer in snit, maar eerder in kleur. Een hemd is een vast onderdeel, zowel voor meisjes als voor jongens. Meisjes dragen een rok, jongens een korte of lange broek.

Al is het onderwijs in Indonesië gratis, toch vallen nog tal van kosten op de schouders van de ouders. Zo is naast het schooluniform en leer- en schrijfmateriaal, ook het vervoer van en naar school voor rekening van vader en moeder.

Wat dat laatste betreft is die kost veelal nihil, zeker in de vele dorpjes. Bij gebrek aan vervoer en schoolbussen komen de jongeren te voet naar school. Sommigen leggen daarbij gemakkelijk tot tien kilometer (heen en terug) per dag af. Ook deze goedgemutste scholier, die zijn schoenen vastklemt in zijn handen, heeft er ongetwijfeld al wat kilometers op zitten. Een vermoeden dat ik afleid uit het blootsvoets lopen. Van kindsbeen af lopen ze hier blootsvoets. Het dragen van schoenen voor lange afstanden voelen ze aan als onprettig. Of zit er een andere reden achter? Heeft de jongen van zijn ouders de opdracht gekregen om zijn schoenen enkel op school aan te doen zodat ze langer zouden meegaan?

School lopen is op het eiland Flores niet altijd vanzelfsprekend. In de vele afgelegen dorpjes is het vaak onmogelijk om basis- of middelbaar onderwijs te volgen. De afstand is soms te groot waardoor ze verstoken blijven van onderwijs. Dat dit nefaste gevolgen heeft voor de zelfredzaamheid van het opgroeiend kind spreekt voor zich. Werken of verder studeren is een keuze die reeds op jonge leeftijd wordt gemaakt. Geld verdienen lijkt voor velen een evidente keuze. Dromen najagen dankzij kwaliteitsvol onderwijs is voor velen een illusie…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *