A film is – or should be – more like music than like fiction. It should be a progression of moods and feelings. The theme, what’s behind the emotion, the meaning, all that comes later.” – Stanley Kubrick

Naarmate het reizen meer en meer een deel van mijn leven werd, kwam de liefde voor de film opnieuw op de voorgrond. Filmen is een aparte discipline en tevens een stuk omslachtiger dan pure fotografie. Wanneer je de opnameknop indrukt, sta je nog maar aan het beginproces van wat ooit een film moet worden. Een film is een kunstvorm die steunt op drie essentiële pijlers: verhaal, montage en muziek. Ontbreekt één van deze steunpilaren, dan zijn alle inspanningen een maat voor niets geweest. Deze drie-eenheid wordt op zijn beurt gedomineerd door enkele belangrijke kenmerken. Zo verdwijnt een verhaal in het niets als er emotie ontbreekt, stuntelt een montage als er geen visie achterzit en klinkt de muziek rapsodisch als elke samenhang ontbreekt. Pas wanneer verhaal emotie is, montage spitsvondig en muziek coherent is, ben je in staat om een film te maken die het gemiddelde ver overstijgt. Met gedrevenheid ga ik deze uitdaging aan om uiteindelijk te resulteren in een nog mooiere en een nog meer afgewerkte filmprojectie als de voorgaande. De introductie van dronebeelden maakt het filmmedium nog iets omslachtiger, maar tezelfdertijd ook iets uitdagender. Op deze vernieuwde website zal je dan ook vaker een filmische weergave te zien krijgen van het onderweg zijn in al zijn facetten…