Vrouwen de baas…

In West-Sumatra leven meerdere bevolkingsgroepen waarvan de woning een afspiegeling is van hun cultuur en hun waarden. Onder hen nemen de Minangkabau wel een zeer aparte plaats in. Vooral hun matriarchale samenleving onderscheidt hen van de rest. Bij de Minangkabau zijn het de moeders die binnen het gezin het grootste gezag hebben. Deze samenlevingsvorm staat bijna haaks op de patriarchale situatie, waarbij mannen en vaders de boventoon voeren. Er is evenwel geen sprake van een dictatuur bij de vrouwen, eerder van een machtsbalans. Volgens een spreekwoord van de Minangkabau heeft ‘de man de eer, de vrouw het bezit.’ Bij het huwelijk trekt de man in het huis van zijn vrouw in en bewerkt hij de velden die eigendom zijn van de vrouw. Zo ligt ook de ouderlijke macht over de kinderen bij de familie van de vrouw. Ofschoon de Minangkabau moslim zijn, vormt dit niet meteen een bedreiging voor het matriarchaat. Het is eerder de Westers macho-cultuur waar vooral jongeren voor vallen die bressen slaat in de eeuwenoude samenlevingsvorm.

Precies door die matriarchale structuur is ook het huis bezit van de vrouwen van de familie die er woont. Huizen worden overgedragen van moeder op dochter. De architectuur van hun woning is uiterst opvallend te noemen, mede dankzij de uiterlijke kenmerken. Zo hebben de zadeldaken elegante, omhooglopende punten en zijn ze vaak uitbundig versierd met zeer kleurrijk houtsnijwerk. Voor het huis staan heel vaak rijstschuurtjes die dezelfde typische bouwvormen hebben. De woning zelf heeft steevast een middenstuk dat gebruikt wordt als gemeenschappelijke ruimte. De huizen van de Minangkabauers staan op palen,  die tevens de afscheiding vormen van de verschillende families die er leven. Aan de hand van het aantal puntdaken kan je zien hoeveel families er samenwonen. De traditie wil namelijk dat het huis wordt uitgebreid met een extra puntdak telkens de familie een schoonzoon rijker is. Je zal maar een nest vrouwen ter wereld brengen…