Loktak-meer

Water speelt al van oudsher een essentiële rol in het leven van de mens. Het is voor veel bewoners een bron van inkomsten. Meren, rivieren, waterlopen, zeeën, … ze vormen stuk voor stuk pijlers van onze wereldeconomie. Ook het Loktak-meer ten noordoosten van India is van onschatbare waarde voor de bewoners van de regio Manipur. Het is de broodwinning voor lokale vissers, maar tevens wordt het water ook aangewend voor de opwekking van elektriciteit, zorgt het voor de nodige irrigatie van de landbouwgronden en is het tevens de basis voor drinkwatervoorziening.

Het Loktak-meer is het grootste zoetwatermeer van Noordoost India, maar dankt zijn bekendheid vooral aan de cirkelvormige drijvende moerassen. De bewoners noemen de drijvende miniatuur eilandjes phumdis. De term phumdis verwijst naar een verzameling heterogene massa bestaande uit vegetatie, bodem en ontbindend organisch materiaal. De phumdis ontstaan op natuurlijke wijze en geven de indruk dat het meer bestaat uit ontelbare kleine eilandjes. Ook het nationaal park Keibul Lamjao maakt onderdeel uit van het Loktak-meer. Het moet zowat het enige drijvende nationale park zijn van de wereld.

De bijzondere facetten van het meer en de aanwezigheid van het nationaal park hebben het Loktak-meer op de toeristische kaart gezet. Door het gure regenweer vallen er evenwel geen toeristen te bespeuren. Ook op het meer drijven slechts enkele eenzame visserszielen over het water. Hun slanke houten boten lijken vanop grote afstand eerder op speelgoedscheepjes. Alleen de op en neer bewegende peddel verraadt menselijke aanwezigheid. Het voorbije decennium heeft menselijke activiteit (toenemende visvangst en waterkrachtcentrale) het ecosysteem van het meer ernstig verstoord. Net zoals op zoveel plaatsen in de wereld ligt ook in deze regio voor de mensheid een zware uitdaging te wachten. De uitdaging om een perfect evenwicht te vinden tussen economische en ecologische belangen.  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *